Eventrevision

Ett vanligt misstag bland företag är att inte följa upp ett event eller seminarie. Ett event innebär att man lägger ner både tid och pengar – men hur ska man veta om investeringen är berättigad om man inte har data att analysera och följa upp?

Vad är TS Eventrevision

TS Eventrevisionsintyg är ett värdefullt försäljnings- och marknadsföringsverktyg där vi mäter allt från kommunikationen innan ett event till aktiviteter på plats och efteråt. Förutom hur många som deltagit i själva eventet visar det även en heltäckande bild över hur många som nåtts av aktiviteter innan och efter eventet. Lite förenklat kan intyget sägas ge en 360 graders bild på engagemanget för eventet. Det mått som alla event ska redovisa är UAB, unikt antal besökare, övriga mått är valfria och anpassas efter eventet.

Exempel på mått

  • Unikt antal besökare på eventet (UAB) – hur många dök upp
  • Anmälninglistor – hur många anmälda
  • Utskicksverktyg – öppnade och mottagna inbjudningsmail
  • Webbplatsstatistik för eventet

 

Varför Eventrevision?

Med TS Eventrevision får du en ögonblicksbild med sammanställda data från ditt Event. Du kan enkelt analysera och följa upp dina besökare och använda som underlag till framtida event och investeringar.

Ett event som är reviderat av TS medför transperens och kvalitetssäkrade siffror där ditt företag också kan skapa annonsaffärer och ta betalt för fler delar av eventet än vad man kan göra idag.

Kundcase

Unn Edberg, chefredaktör på tidningen Finansliv, har använt den nya eventrevisionstjänsten när man nu för tredje året i rad arrangerade Finansloppet. Branschloppet, med efterföljande mingel, har vuxit med åren. Från 500 anmälda första året så var den här gången 1200 anmälda till loppet, som genomfördes i slutet av augusti. – Vi har fått en hel del sponsorer till Finansloppet och de är självklart intresserade av att få säkra, oberoende siffror kring hur många som deltar och information om vilka kontaktytor de får, säger Unn Edberg.

Priser

Fast arvode baserat på UAB (Unikt Antal Besökare)

UAB PRIS
Upp till 500 4500 kr
501-2 000 5 500 kr
2 001-5 000 6 500 kr
5 001- 10 000 7 500 kr
10 001- Offereras

Priserna gäller per intyg. Extra arbete debiteras efter överenskommelse med 1 020 kr/tim  Resekostnad debiteras med faktisk kostnad  Samtliga priser är exklusive moms. För redovisningsperioder som börjar fr.o.m. 2014-01-01