Nyhetsbrev via e-post

- opartisk verifiering av antalet utskickade och mottagna nyhetsbrev via e-post.

Med TS E-postrevision får utgivaren en opartisk verifiering av antalet utskickade och mottagna nyhetsbrev via e-post. På så vis får även annonsörer jämförbar och tillförlitlig data.

Efter revisionen utfärdas ett intyg som visar att e-utskicken blivit opartiskt granskade. Dessutom kan man få ett kanalintyg som redovisar e-postutskicken tillsammans med uppgifter om utgivarens samtliga TS-anslutna medier.

Siffrorna publiceras  under Mediefakta / nyhetsbrev här på TS.se och i Webbtjänsten - och når på så vis beslutsfattare inom reklam- och annonsmarknaden.