Alla dagstidningar

TS-upplaga Förändring Abonnerade exemplar
Medietitel Utg/v (ant utg) 2017 Betaln grad 2016 Ex % Fullt bet Rabatt Sålda lösnr Friex