Alla dagstidningar

TS-upplaga Förändring Abonnerade exemplar
Medietitel Utg/v (ant utg) 2016 Betaln grad 2015 Ex % Fullt bet Rabatt 1-25% Rabatt 25-50% Rabatt 50-99% Block ab Sålda lösnr Friex