Certifiering av Influencer-nätverk

Som nätverk eller agentur för influencers finns möjlighet att certifieras av IAB Sverige. Certifieringen ligger till grund för att standardisera och kvalitetssäkra avtal, transparens och annonsmärkning.

Vi på TS utför revisionen och tar fram ett intyg som blir en kvalitetsstämpel på att hantering, processer och dokumentation finns på plats. Vi gör en oberoende och likvärdig bedömning för alla agenturer och nätverk. En godkänd certifiering betyder att rutiner, system och kommunikation följer de riktlinjer som IAB satt upp tillsammans med branschen. Riktlinjerna ses över två gånger om året för att säkerställa dess tidsenlighet och relevans.
 
Mer information om revisionsmoment och anmälan finns på IAB Sveriges hemsida.