Medietitel Skickade*

*Genomsnittligt antal skickade e-mail under mätperioden (studsar inte inräknade)