TS styrelse

TS uppdrag är att Revidera och Kvalitetssäkra Överenskomna siffror för att skapa Jämförbarhet i Medievalet.

I styrelsen finns alla de stora intressegrupperna i branschen representerade. Cirka fyra gånger om året samlas ledamöterna för att fatta beslut och föra diskussioner. I styrelsens uppdrag ingår att fatta beslut, bland annat om regelverken, och besluten baseras på Mediekommitténs rekommendationer.

Ledamöter

Mediebyråerna i Sveriges Reklamförbund
Alexandra Callius, Maxus

Sveriges Annonsörer 
Tobias Eltell, Sveriges Annonsörer
Thomas Jonasson, Stockholm Modecenter

Sveriges Tidskrifter 
Kerstin Neld

TU
Jeanette Gustafsdotter 

Kantar Sifo
Yvonne Pernodd, Styrelseordförande
Maria Rosengren

TS 
Lars Björkman, VD
Per Nilsson, arbetstagarrepresentant