Medierevision digital

Medierevision - opartisk granskning och jämförbara siffror

Idén med TS är att opartiskt granska svenska medier och mediemarknaden. När man vet att uppgifter om storleken på upplagor, distribution, webbtrafik, digitala nyhetsbrev, annonspriser, hushållstäckning mm stämmer så kan man också jämföra olika alternativ. Revideringen blir din trygghet att veta att du gör rätt mediaval. Och för den som revideras blir TS-märkningen ett kvalitetsmärke – ett bevis för att man lever upp till branschens krav.

Vad TS reviderar digitalt: