Samarbetspartners

TS levererar data till ett antal samarbetspartners. Nedan kan du läsa mer om dessa. Kontakta oss om ni är intresserade av data från TS, uppgifterna finner du här till höger.

 

Some description

Sveriges annonsörer
Sveriges annonsörer är delägare i TS. Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för Sveriges reklamköpare.

Some description

TU
Tidningsutgivarna är bransch- och arbetsgivarorganisation för de svenska dagstidningarna och andra medieföretag. TU använder TS information om dagspress som dem sedan lägger ut på deras informationssida om dagstidningar dagspress.se.

Some description
Sveriges Tidskrifter
Sveriges Tidskrifter är en branschorganisation för tidskrifter och består i dag av drygt 400 tidskrifter. Sveriges Tidskrifter bildades 1997 men dess föregångare Svenska Veckopressens Tidningsutgivareförening (Vectu) och Föreningen Svensk Fackpress (factu) går tillbaka till 1931. TS reviderar upplagan för alla dessa utom för de med mycket låga annonsintäkter.

 

Some description

Kantar Sifo
TS samarbetar med Kantar Sifo framförallt när det gäller en del av de data som används i Sesame. För anslutna medietitlar levererar TS annonspriser och reviderade upplagesiffror till Sesame.   

Some description