Undvik onödiga missförstånd, se till att ansluta er!

Som ansluten till TS revisionstjänster får ni en opartisk kvalitetstämpel och visar att ni är en seriös aktör på mediemarknaden.

Ansökningshandlingar

Här hittar du ansökningshandlingar i Pdf-format. Du kan fylla i formuläret direkt på skärmen, därefter måste du printa dokumentet då det behöver en underskrift. Skicka sedan ansökan till: TS AB, 114 78 Stockholm.

Vilka är fördelarna med att vara TS-ansluten?

 • Ökad trovärdighet gynnar annonsförsäljningen
  Eftersom många annonsörer och annonsförmedlare har som policy att endast använda TS- och RS-kontrollerade medier kommer annonsförsäljningen sannolikt påverkas positivt. Även Sveriges Annonsörer uppmanar sina medlemmar att annonsera i dessa eftersom det är en garanti för att de kan lita på siffrorna.

 • Öppenhet
  Att vara ansluten till TS signalerar att man följer branschreglerna.

 • Äpplen med äpplen
  Annonsörer och medierådgivare får en bra bild av hur ni ligger till. Ni kan också göra relevanta jämförelser med era konkurrenter i TS medieinformation.

 • Förtroende
  Med en fastställd TS-upplaga har ni rätt att använda TS logotyp i er marknadsföring. Era uppgifter når dessutom marknaden via branschpressen, TS-tidningen, vår webbplats, Mediafacts och de intyg vi tar fram. Det skapar förtroende.

 • Trygghet
  Ni kan använda TS revision även som intern kontroll. Ledningen kan då vara säker på att de interna rapporterna visar korrekta siffror.