Kampanjvalidering

TS reviderar och mäter annonskampanjer utifrån Viewability, Fraud och Brand Safety. Mer information om det hittar du på TS Digital Nordic.