TS-distribution Förändring
Medietitel Antal utgåvor 2017 2016 Ex % Postdistribution Sålda lösnr Utgivningsort