TS-distribution Förändring
Medietitel Antal utgåvor (avser juli 2017
– juni 2018)
2018
2017 Ex % Postdistribution Sålda lösnr Utgivningsort