TS-distribution Förändring
Medietitel Antal utgåvor 2016 2015 Ex % Postdistribution Sålda lösnr Utgivningsort