Presstöd

Det statliga presstödet ska värna mångfalden på dagstidningsmarknaden. Myndigheten Presstödsnämnden fördelar stödet till dagspressen. Presstödet till dagstidningar är av två slag: driftsstöd och distributionsstöd.

TS tar fram en särskild pressstödsupplaga till alla dagstidningar som ansöker om presstöd samt sammanställer ett presstödsintyg. Intyget innehåller bland annat uppgifter om total upplaga, abonnerad upplaga, antal spaltmeter, redaktionellt innehåll samt annonsvolym. Varje tidning ska bifoga dess presstödsintyg till ansökan till presstödsnämnden om driftstöd. En del i arbetet är även att på uppdrag av tidingen själv eller efter beslut av presstödsnämnden, utföra kontroll och innehållsmätningar om tidningarnas andel av eget unikt redaktionellt innehåll.

TS sammanställer också en dagstidningsförteckning på uppdrag av Presstödsnämnden.

Övriga externa länkar

Presstödsförordningen

Föreskrifter

Dagspressens ekonomi

Dagstidningsförteckning