Det här är TS

TS mäter och reviderar svenska medier och ger mediemarknaden opartiskt granskad och sammanställd information om viktiga nyckeltal för print och digitala medier.

Länk mellan säljare och köpare av reklam- och annonsutrymme

TS är en länk mellan säljare och köpare av reklam- och annonsutrymme. Utgångspunkten för TS arbete är branschens gemensamma strävan efter transparens och det regelverk som branschen enats om. TS revisionstjänster stärker mediernas trovärdighet gentemot annonsörerna. TS innebär en kvalitetsstämpel.

Tusen medier anslutna

TS kunder är medierna själva, medierådgivare, annonsförmedlare och annonsörer. Omkring tusen svenska medier är idag kunder till TS: Dagstidningar, tidskrifter, gratisdistribuerade medier och digitala medier.

Läs mer om anslutning

Ta automatiskt del av våra nyheter i mejlen

Medlem i IFABC

TS är medlem i IFABC som har 37 medlemmar i nästan lika många länder över hela världen. IFABC står för International Federation of Audit Bureaux of Certification och verkar för:

  • etablering av TS-organisationer i länder som saknar dem
  • ökad standardisering av mätmetoder, kontrollmetoder, och rapporteringsmetoder
  • utbyte av erfarenheter mellan medlemsföretagen.

 

Some description