Svårt med gratisdistribuerade medier? Med TS är det enkelt

Kan man lita på mediedistributörens egna uppgifter? RS-Distribution är ett oberoende standardmått på distributionssiffror för medier som i huvudsak delas ut gratis.
RS-Distribution är ett oberoende standardmått på distributionssiffror för medier som i huvudsak delas ut gratis. TS kontrollerar och fastställer distributionen och bevakar att utgivningsplanen följs. Med RS-Distribution får annonsköparna en kvalitetsstämpel, en deklaration att volymen är korrekt.

RS-Distribution – vad kan revideras?


RS-Distribution kan användas för flertalet av gratisdistribuerade media som

  • tidningar
  • annonsblad
  • tidskrifter
  • kataloger
  • kalendrar
  • kuponghäften mm

 

Upplagan kan inte fastställas med en RS-Distribution eftersom mottagarna inte registreras, men RS-Distribution garanterar att en viss volym kommer ut på marknaden.

Dessa är redan med

Idag är det ca 400 RS-distribuerade medier som valt att ansluta sig till TS. Vilka det är ser du under Mediefakta > Gratistidningar.

Ansluta dig till TS?

Här hittar du ansökningshandlingar i Pdf-format. Du kan fylla i formuläret direkt på skärmen, därefter måste du printa dokumentet då det behöver en underskrift. Skicka sedan ansökan till: TS AB, 114 78 Stockholm.

Kontakta oss