IFABC

IFABC står för International Federation of Audit Bureaux of Circulations. TS är medlem i IFABC som har 37 medlemmar i nästan lika många länder över hela världen.

IFABC bildades när den internationella organisationen för annonsörer( IAA) hade kongress 1963 i Stockholm.

IFABC verkar för:

  • etablering av TS-organisationer i länder som saknar dem
  • ökad standardisering av mätmetoder, kontrollmetoder, och rapporteringsmetoder
  • utbyte av erfarenheter mellan medlemsföretagen.

 

Some description