Formulär och bestämmelser

Dagspress

Id Namn Beskrivning
AR1 Studentabonnemangsredovisning Redovisning av antal studentabonnenter
AR1 Abonnemangsredovisning Redovisning av antal aktiva abonnenter inkl redovisning av antal friexemplar. Jämförelse sker mot antal distributionsexemplar.
DR1 Distributionsredovisning (Excel) Distribution efter distributionssätt och exemplarkategori
DR1 Distributionsredovisning Distribution efter distributionssätt och exemplarkategori
AR2 Abonnemangsredovisning Redovisning av gåvoabonnemang, styrda abonnemang, blockabonnemang och friexemplar
AR3 Abonnemangsredovising Redovisning av rabattexemplar (inkl sk fasta rabattexemplar)
IB1 Ekonomisk redovisning Redovisning av abonnemangs- och lösnummerintäkter per räkenskapsår
IB2 Sålda lösnummer och ekonomisk redovisning Redovisning av lösnummerförsäljning, abonnemangspriser och abonnemangens fördelning på betalningsterminer.
Redovisningsmallar Redovisning av tillfälliga friexemplar, blockabonnemang samt kvalificerade friexemplar att kunna medräknas i TS Total.
Upplagebestämmelser Uppdaterad okt 2017
Handbok Uppdaterad april 2018
Insändningsdatum Anger tidpunkter för redovisning till TS.

 

Tidskrifter

Id Namn Beskrivning
F1 Distributionsredovisning Distribution efter distributionssätt och exemplarkategori
F2 Abonnemangsredovisning Redovisning av abonnemang med specifikation av fullt betalda rabattexemplar högst 25%, över 25 men högst 50% och över 50%, samt redovisning av styrda abonnemang och blockabonnemang
F3 Abonnemangsredovisning Redovisning av medlemsexemplar
F4 Abonnemangsredovisning Redovisning av friexemplar
F5 Sålda lösnummer Redovisning av lösnummerförsäljning och beräknad lösnummerintäkt
F6 Ekonomisk redovisning Redovisning av abonnemangspriser och beräknad abonnemangsintäkt
F7 Ekonomisk redovisning Redovisning av abonnemangs- och lösnummerintäkter per räkenskapsår
Upplagebestämmelser Uppdaterad april 2017
TS Handbok för tidskrifter Uppdaterad april 2017

 

RS-distribution

Id Namn Beskrivning
Bestämmelser för RS-distribution Uppdaterad jun 2017

Digitala medier

Id Namn Beskrivning
Bestämmelser för Sökrelaterade tjänster
Tillämpningsföreskrifter för Sökrelaterade tjänster
Bestämmelser för TS Emailrevision
Tillägg TS bestämmelser för TS-upplaga - digitala publikationer