TS-upplaga Förändring Abonnerade
exemplar
Medietitel Antal
utgåvor
2017 2016 Ex % Fullt
bet
Rabatt Sålda
lösnummer
Medlem
ex
Friex