TS-upplaga Förändring Abonnerade
exemplar
Medietitel Antal
utgåvor
(avser juli 2017
– juni 2018)
2018
2017 Ex % Fullt
bet
Rabatt Sålda
lösnummer
Medlem
ex
Friex