TS-upplaga Förändring Abonnerade exemplar Sålda lösnummer
Medietitel Antal
utgåvor
2016 2015 Ex % Fullt
bet
Rabatt
1-25%
Rabatt
25-50%
Rabatt
50-99%
Fullt
bet
Rabatt
1-50%
Rabatt
50-99%
Medlem
ex
Friex