Alla RS-titlar

RS-distribution Förändring
Medietitel Antal
utgåvor
(avser juli 2017
– juni 2018)
2018
2017 Ex % Adr ex Oadr ex Bulk ex Sålda lösnr Avvikande
redov. period
Utgivningsort