TS Mediekommitté

TS uppdrag är att Revidera och Kvalitetssäkra Överenskomna siffror för att skapa Jämförbarhet i Medievalet.

TS Mediekommitté företräder medier, medieförmedlare och annonsörer i frågor om revidering och kvalitetssäkring av överenskomna siffror. Kommitténs uppgift, oavsett annonsplattform, är att handlägga tolkningsfrågor samt utarbeta och kommunicera branschpraxis. I syfte att skapa trygghet i medievalet.

Ledamöter

Tidningsutgivarna 
Anders Hörling, Nya Lidköpings-Tidningen 
Petter Lorentzon, Svenska Dagbladet 
Johanna Niklasson, Göteborgs-Posten/Stampen Local Media
Linda Johansson, NTM 
Tobias Lindberg, Tidningsutgivarna

Sveriges Tidskrifter 
Helena Taube Rehnmark, Bonnier Annons AB
Mikael Sagström, Svenska Media Docu AB

Sveriges Annonsörer 
Martin Jonsson, Opel Sverige

Mediebyråerna i Sveriges Reklamförbund 
Lotta Billing, Mediacom

TS
Lars Björkman, VD
Jan Westerlund