TS Mediekommitté

TS uppdrag är att Revidera och Kvalitetssäkra Överenskomna siffror för att skapa Jämförbarhet i Medievalet.

 

TS Mediekommitté företräder medier, medieförmedlare och annonsörer i frågor om revidering och kvalitetssäkring av överenskomna siffror. Kommitténs uppgift, oavsett annonsplattform,  är att  handlägga tolkningsfrågor samt utarbeta och kommunicera branschpraxis. I syfte att skapa trygghet i medievalet.

 

Ledamöter

Tidningsutgivarna 
Anders Hörling, Nya Lidköpings-Tidningen
Gunilla Bakkenes, Stampen Media
Linda Johansson, NTM
Morgan Andersson, Gota Media 
Patrik Vincent, Sprintad
Tobias Lindberg, Tidningsutgivarna

Sveriges Tidskrifter 
Mikael Sagström, Svenska Media Docu AB

Sveriges Annonsörer 
Martin Jonsson, Opel Sverige

Mediebyråerna i Sveriges Reklamförbund 
Lotta Billing, Mediacom

TS
Lars Björkman, VD
Jan Westerlund