skriv ut skriv ut

Reviderade siffror
Www.vkmedia.se
Webbplats:
www.vkmedia.se
Utgivare:   Västerbottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad
Adress:   901 70 Umeå
Beskrivning av sajten:

TitelTypMåttPeriod
vk.se + folkbladet.nuWebbplatsUnika webbläsare2018 Genomsnittlig dag v. 2451 800
Besök72 400
Sidvisningar237 900
vk.se + folkbladet.nuWebbplatsUnika webbläsare2018 Total v. v. 24258 800
Besök506 600
Sidvisningar1 665 200
Tid per besök507:00
Veckotrend*254 200
Frekvens**2
vk.se + folkbladet.nuWebbplatsUnika webbläsare2018 Genomsnittlig helgdag v. 2437 200
Besök53 600
Sidvisningar181 900
vk.se + folkbladet.nuWebbplatsUnika webbläsare2018 Genomsnittlig vardag v. 2457 700
Besök79 900
Sidvisningar260 300
  * Snitt unika webbläsare/vecka de senaste fyra veckorna
  ** Besök per unik webbläsare

Mätmetod:
För att mäta webbtrafiken har en cookiebaserad mätmetod använts.

Revisionsutlåtande:
Efter verkställd revision enligt Bestämmelserna för TS Webbrevision bekräftas härmed att på detta intyg lämnade uppgifter inte givit anledning till anmärkning med avseende på de av oss granskade redovisningshandlingarna.

Stockholm 2018-06-25
TS Webbrevision
TS AB
Kompletterande information

Definitioner:
Unika Webbläsare
Antalet unika webbläsare per vecka.

Totalt antal besök

En serie av en eller flera sidvisningar till en besökare som slutar när det är minst 30 minuter mellan följande sidvisningar för denna besökare. (Förenklat uttryckt kan detta sägas motsvara hur många gånger en unik webbläsare har varit uppkopplad mot mätobjektet och hämtat information.)

Sidvisningar
En fil eller en kombination av filer skickade till en användare som ett resultat av denna användares förfrågan om denna/dessa fil/er. En förfrågan av en giltig användare ska resultera i en sidvisning.


Sveriges Annonsörer Sveriges Kommunikationsbyråer TS
Vår minoritetsägare Stödjande partner