skriv ut skriv ut

Reviderade siffror
Http://vkmedia.se/
Webbplats:
http://vkmedia.se/
Utgivare:   Generisk
Adress:   901 70 Umeå
Beskrivning av sajten:

TitelTypMåttPeriod
vk.se + folkbladet.nu mobilWebbplatsUnika webbläsare2019 Total v. v. 27178 900
Besök721 500
Sidvisningar2 352 600
Tid per besök383:00
Veckotrend*188 600
Frekvens**4
vk.se + folkbladet.nu mobilWebbplatsUnika webbläsare2019 Genomsnittlig vardag v. 2754 900
Besök105 300
Sidvisningar342 900
vk.se + folkbladet.nu mobilWebbplatsUnika webbläsare2019 Genomsnittlig helgdag v. 2748 900
Besök97 500
Sidvisningar319 100
vk.se + folkbladet.nu mobilWebbplatsUnika webbläsare2019 Genomsnittlig dag v. 2753 200
Besök103 100
Sidvisningar336 100
  * Snitt unika webbläsare/vecka de senaste fyra veckorna
  ** Besök per unik webbläsare

Mätmetod:
För att mäta webbtrafiken har en cookiebaserad mätmetod använts.

Revisionsutlåtande:
Efter verkställd revision enligt Bestämmelserna för TS Webbrevision bekräftas härmed att på detta intyg lämnade uppgifter inte givit anledning till anmärkning med avseende på de av oss granskade redovisningshandlingarna.

Stockholm 2019-07-10
TS Webbrevision
TS AB
Kompletterande information

Definitioner:
Unika Webbläsare
Antalet unika webbläsare per vecka.

Totalt antal besök

En serie av en eller flera sidvisningar till en besökare som slutar när det är minst 30 minuter mellan följande sidvisningar för denna besökare. (Förenklat uttryckt kan detta sägas motsvara hur många gånger en unik webbläsare har varit uppkopplad mot mätobjektet och hämtat information.)

Sidvisningar
En fil eller en kombination av filer skickade till en användare som ett resultat av denna användares förfrågan om denna/dessa fil/er. En förfrågan av en giltig användare ska resultera i en sidvisning.


Sveriges Annonsörer Sveriges Kommunikationsbyråer TS
Vår minoritetsägare Stödjande partner