skriv ut skriv ut

Reviderade siffror
Http://vkmedia.se/
Webbplats:
http://vkmedia.se/
Utgivare:   Generisk
Adress:   901 70 Umeå
Beskrivning av sajten:

TitelTypMåttPeriod
vk.se + folkbladet.nu mobilWebbplatsUnika webbläsare2019 Genomsnittlig dag v. 1650 400
Besök101 300
Sidvisningar402 300
vk.se + folkbladet.nu mobilWebbplatsUnika webbläsare2019 Total v. v. 16158 300
Besök708 900
Sidvisningar2 816 200
Tid per besök376:00
Veckotrend*166 900
Frekvens**4,50
vk.se + folkbladet.nu mobilWebbplatsUnika webbläsare2019 Genomsnittlig helgdag v. 1648 400
Besök98 500
Sidvisningar420 100
vk.se + folkbladet.nu mobilWebbplatsUnika webbläsare2019 Genomsnittlig vardag v. 1651 300
Besök102 400
Sidvisningar395 200
  * Snitt unika webbläsare/vecka de senaste fyra veckorna
  ** Besök per unik webbläsare

Mätmetod:
För att mäta webbtrafiken har en cookiebaserad mätmetod använts.

Revisionsutlåtande:
Efter verkställd revision enligt Bestämmelserna för TS Webbrevision bekräftas härmed att på detta intyg lämnade uppgifter inte givit anledning till anmärkning med avseende på de av oss granskade redovisningshandlingarna.

Stockholm 2019-04-24
TS Webbrevision
TS AB
Kompletterande information

Definitioner:
Unika Webbläsare
Antalet unika webbläsare per vecka.

Totalt antal besök

En serie av en eller flera sidvisningar till en besökare som slutar när det är minst 30 minuter mellan följande sidvisningar för denna besökare. (Förenklat uttryckt kan detta sägas motsvara hur många gånger en unik webbläsare har varit uppkopplad mot mätobjektet och hämtat information.)

Sidvisningar
En fil eller en kombination av filer skickade till en användare som ett resultat av denna användares förfrågan om denna/dessa fil/er. En förfrågan av en giltig användare ska resultera i en sidvisning.


Sveriges Annonsörer Sveriges Kommunikationsbyråer TS
Vår minoritetsägare Stödjande partner