skriv ut skriv ut

Reviderade siffror
Http://www.folkbladet.nu
NOTERA: Mediet har ett nyare webbintyg.
NOTERA: Detta intyg är föråldrat.
Webbplats:
http://www.folkbladet.nu
Utgivare:   Västerbottens-Kuriren
Adress:  
Beskrivning av sajten:

TitelTypMåttPeriod
folkbladet.nu mobilWebbplatsUnika webbläsare2018 Genomsnittlig dag v. 173 800
Besök5 200
Sidvisningar13 200
folkbladet.nu mobilWebbplatsUnika webbläsare2018 Total v. v. 1718 000
Besök36 100
Sidvisningar92 600
Veckotrend*15 600
Frekvens**2
folkbladet.nu mobilWebbplatsUnika webbläsare2018 Genomsnittlig helgdag v. 175 600
folkbladet.nu mobilWebbplatsUnika webbläsare2018 Genomsnittlig vardag v. 173 100
  * Snitt unika webbläsare/vecka de senaste fyra veckorna
  ** Besök per unik webbläsare

Mätmetod:
För att mäta webbtrafiken har en cookiebaserad mätmetod använts.

Revisionsutlåtande:
Efter verkställd revision enligt Bestämmelserna för TS Webbrevision bekräftas härmed att på detta intyg lämnade uppgifter inte givit anledning till anmärkning med avseende på de av oss granskade redovisningshandlingarna.

Stockholm 2018-05-04
TS Webbrevision
TS AB
Kompletterande information

Definitioner:
Unika Webbläsare
Antalet unika webbläsare per vecka.

Totalt antal besök

En serie av en eller flera sidvisningar till en besökare som slutar när det är minst 30 minuter mellan följande sidvisningar för denna besökare. (Förenklat uttryckt kan detta sägas motsvara hur många gånger en unik webbläsare har varit uppkopplad mot mätobjektet och hämtat information.)

Sidvisningar
En fil eller en kombination av filer skickade till en användare som ett resultat av denna användares förfrågan om denna/dessa fil/er. En förfrågan av en giltig användare ska resultera i en sidvisning.


Sveriges Annonsörer Sveriges Kommunikationsbyråer TS
Vår minoritetsägare Stödjande partner