Nyheter

[2018-03-19]

TS-upplagor kalenderåret 2017 publicerade

TS redovisar nu upplagorna för dagstidningar, tidskrifter och gratistidningar gällande kalenderåret 2017. I TS redovisning ingår digitala prenumeranter, både e-tidningsprenumeranter (de som har en digital kopia av papperstidningen) och även nu så kallade Plus-abonnenter (de som betalar för att läsa låsta artiklar digitalt).

Vi kan i stort se en fördubbling av den digitala upplagan och för jämförbara TS-kontrollerade dagstidningar uppgår den till knappt 250 000 exemplar. En ökning från en andel om 8,3 till 14,3 procent. Plus-abonnemangen har inte till fullo fått genomslag under föregående år. Många mediehus gick igång med plus-tjänster under 2017 och uppsvinget får vi nog se först i år.

Utvecklingen bekräftas av en färsk rapport över morgonpressens intäktsfördelning, som branschorganisationen TU står bakom, i vilken såväl intäkterna från annonsmarknaden som intäkterna från läsare och användare analyseras.

”Den nya statistiken visar tydligt att allt fler är villiga att betala för kvalificerad journalistik. Och det för både tryckta och digitala nyheter”, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker på TU.

Läs mer om TUs rapport här.

Fortfarande är en klar majoritet av upplaga och läsarintäkter hänförbara till print och det är långt kvar till en så kallad digital ”tipping point”. Det bekräftas också av de nyligen släppta Orvesto-siffrorna över läsarna.

I 2017 års upplageredovisning har söndags- och vardagsbegreppet slopats för de med sjudagarsutgivning. Istället mäter vi upplaga per utgivningsdag, det vill säga genomsnittlig veckodag. Bakgrunden är att det blivit otidsenligt att separera söndagstidningen och att mäta lördag som en ”vardag”. Dessutom är det tydligt att utvecklingen av den digitala upplagan gör att begreppet per utgivningsdag blivit tydligare och mer lättförståeligt. I och med detta harmoniseras också redovisningen med Orvesto.

För tidskrifter, jämförbara TS-kontrollerade, ser vi också en markant ökning av den digitala upplagan, där den för 2017 uppgår till drygt 350 000 exemplar. För tidskrifter avses i första hand abonnemang via Readly och Ztory.

Precis som förra året kan man konstatera att det inte går att prata om utvecklingen i print som helhet, utan man måste fördjupa analysen och titta på hur de olika printkategorierna utvecklas. Det är stora skillnader mellan dagspress, tidskrifter och gratistidningar och tidningsledningarnas strategiska inriktning påverkar förstås också utvecklingen.

Upplagorna redovisas på TS webbplats, ts.se och i Mediafacts, mediafacts.se.


Till nyhetsarkivet »Read about our services and products in EnglishPrenumerera på våra nyheter!