Nyheter

[2017-10-10]

Nyheter i TS-upplagan – digitala plusabonnemang medräknas

TS styrelse har på rekommendation från TS Mediekommitté beslutat om följande förändringar i gällande upplagebestämmelser.


Dagspress


  1. Nedbrytning på upplagekategorier – abonnerade exemplar i fullt betalda resp rabatterade ex, se intyg nedan.
  2. Abonnemang på digitala plustjänster (låsta artiklar) ska kunna inkluderas i TS-upplagan.
  3. Friexschablonbegränsning tas bort. I gengäld exkluderas tillfälliga friexemplar – minst en månads distribution för att medräknas.Abonnerade exemplar har tidigare fördelats på fullt betalda, rabatterade 1-25 %, 26-50 %, 51-99 %. Förslaget innebär en renodling och endast fördelning på fullt betalda och rabatterade. Betalningsgradsmåttet kvarstår i syfte att åskådliggöra just betalningsgraden.


Abonnemang på digitala plustjänster, låsta artiklar, inkluderas exklusive dubbeltäckning med print samt enligt gängse bestämmelser om betalningsgrad och varaktighet. Om plustjänsten gäller flera tidningar i koncernen/mediehuset, medräknas den endast i huvudtidningens (där abonnenten har sin hemvist) upplaga.


Punkt 1 och 2 ovan införs direkt, fr o m redovisning av 2017 år TS upplaga och i praktiken retroaktivt fr o m 1 januari 2017. Punkt 3 träder i kraft fr o m 1 januari 2018 och vid fastställande av 2018 års upplagor. Skälet är att tidningar ska få möjlighet att anpassa sig till detta.


Tidskrifter


  1. Nedbrytning på upplagekategorier – abonnerade exemplar i fullt betalda resp rabatterade ex, se intyg nedan.
  2. Abonnemang på digitala plustjänster (låsta artiklar) ska kunna inkluderas i TS-upplagan
  3. Kategoripriser tas bort.Punkt 1 och 2 enligt förklaring dagspress ovan. Samtliga punkter träder i kraft fr o m fastställande av 2017 års upplagor.Till nyhetsarkivet »Read about our services and products in EnglishPrenumerera på våra nyheter!