Vet du hur många besökare sajten har egentligen? TS vet

TS Webbrevision kvalitetssäkrar information om webbplatsers eller mobilplatsers besökssiffror. En trygghet för alla som investerar i digitala medier.

Det finns många möjliga felkällor och kompetensen kring hur och vad som ska mätas varierar. TS har tillgång till anslutna webbplatsers mätverktyg och kan därmed säkerställa att besöksantal och sidvisningar redovisas korrekt.

Vad innebär TS Webbrevision

Eftersom TS har tillgång till respektive sajts mätsystem hämtar TS alltid statistiken direkt från mätsystemet. 

Kontinuerligt genomförs kontroller av bland annat taggningen och referrals (det vill säga vart trafiken kommer ifrån) och att sidor inte har taggats mer än en gång. Avvikelser i trafiken följs alltid upp och kontrolleras. 

Standardiserade mätningar

Revideras man av TS hamnar man i skaran av etablerade aktörer som kan jämföras med varandra. Webbplatsen eller mobilplatsen får ett intyg på att den är opartiskt granskad och siffrorna publiceras i TS-tidningen och på TS webbplats, och når därmed ut till beslutsfattare på reklam- och annonsmarknaden.

De mått som redovisas tas fram enligt marknadens definitioner. TS följer KIAs, Kommittén för Internetannonsering, regelverk.

Var publiceras siffrorna

Reviderade siffror publiceras alltid i

  • TS MediefaktaTS Mediefakta som används av Sveriges mediebyråer och annonsörer.
  • TS WebbintygIntyget uppdateras varje vecka med den mest aktuella statistiken.
  • TS Topplista.En topplista på ts.se över samtliga reviderade webbplatser, med länkar till TS webbintyg.
  • Webbplatser som är reviderade kommer att ha markering för detta på www.kiaindex.net om de även är publicerade där.

 

Till detta kan man som utgivare välja att publicera ytterligare information i TS Mediefakta. Bland annat annonspriser och kontaktuppgifter. TS Mediefakta innehåller ett flertal användbara funktioner som till exempel karttjänsten, medieplaneraren och mediakortet.

Kontakta oss