TS-distribution Förändring
Medietitel Antal utgåvor 2015 2014 Ex % Postdistribution Sålda lösnr Utgivningsort