Topplista

Konsumenttidskrifter

Medietitel TS-upplaga

Topplista

Yrkes- och organisationsinriktade

Medietitel TS-upplaga
TS-upplaga Förändring Abonnerade exemplar Sålda lösnummer
Medietitel Antal
utgåvor
2015 2014 Ex % Fullt
bet
Rabatt
1-25%
Rabatt
25-50%
Rabatt
50-99%
Fullt
bet
Rabatt
1-50%
Rabatt
50-99%
Medlem
ex
Friex