Topplista

Medietitel HHT TS-upplaga

Demografi A-region

Alla dagstidningar

TS-upplaga Förändring Abonnerade exemplar
Medietitel Utg/v (ant utg) 2015 Betaln grad 2014 Ex % Fullt bet Rabatt 1-25% Rabatt 25-50% Rabatt 50-99% Block ab Sålda lösnr Friex